Archive

Archive for November, 2010

We Care & Choice Hotels

November 17th, 2010
Comments Off on We Care & Choice Hotels

We Care är en del av Choice Hotels arbete både innanför och utanför hotellets väggar. We Care ska vara en helhjärtad satsning på människors väl och ve, både internt och externt. Namnet är en gemensam beteckning för definierade aktiviteter som Choice Hotels gör för att visa att de bryr sig och tar sitt ansvar. De gäller både i förhållande till gästerna och medarbetarna, samt andra människor som av olika anledningar behöver en hjälpande hand.

Choice ska med WeCare ta den lediga marknadspositionen som ”hotellkedjan som bryr sig om att människor har det bra”.

På alla Choice hotell i hela Skandinavien får gästerna råd och tips kring sunda matvanor. På frukost- och lunchbufféerna är de sunda alternativen märkta och vägledning och information knuten till hälsosamma val finns tillgänglig för alla gäster. Konceptet har tagits fram tillsammans med experter, bland andra Christine Helle, näringsfysiolog vid Toppidrettsenteret i Oslo.

hotell, Hotellkedjor , , , ,